Aktuellt

 • Sommarunderhåll
  Avtal för sommarunderhåll är tecknat med JRF Förvaltnings AB 2023/2024.Avtalet omfattar bl a gräsklippning, blåsa bort gräs från hårdgjorda ytor, beskärning av häckar och buskar.Synpunkter och frågor angående utförande lämnas via vårt kontaktformulär
 • Nästa styrelsemöte äger rum den 21 augusti
 • Matavfall måste sorteras ut
  Från den 1 januari 2024 är alla hushåll och verksamheter skyldiga att sortera ut matavfallet från sina vanliga sopor och Lidingö kommun är skyldig att hämta det. Se mer information under rubriken Parhusens tomter.
 • Höjd månadsavgift från kvartal 3
  Ökning av nästan alla samfällighetens kostnader och att staten beslutat om införande av moms på förvaltningstjänster leder till en höjning av medlemsavgiften med 150 kr/andel och kvartal from kvartal 3. Vill du läsa mer om våra kostnader kan du rekviera stämmoprotokollet, verksamhetsberättelse och budget från vår senaste stämma 23 april 2023 via vårt kontaktformulär eller […]
 • Gemensam trädgårdsdag våren 2023
  Vi träffas för att tillsammans göra fint i våra gemensamma park- och grönområden. För att skapa och upprätthålla en trevlig gemenskap mellan oss grannar bjuds alla in till traditionell korvgrillning. Specialkost medtages själv. När: Lördagen den 13 maj start kl. 10.00 Korvgrillning kl. 13.00 Var: Vi ses vid paviljongen och i området Kan du hjälpa till? Se […]
 • Grannsamverkan
  Polisen Thommy Brännström har gjort sitt fjärde utskick för 2023 Inga brott i vårt närområde Brevik har rapporterats så här sammanfattas det mest viktiga. Bra jobbat på ön och särskilt tänker jag på grannsamverkan och grannstödsbilen. Inbrott i bostad har sjunkit rejält under den här månaden!!– Inbrott i lägenhet har skett på Kyrkvägen.– Inbrott i […]
 • Sandsopning
  Nu börjar det bli dags att ta upp all grus och sand som vintern lämnat efter sig och välkomna vårens härligheter. Det är bokat sandsopning/sandupptagning på Torsdag den 20/4 (Äppel & Päronsidan) och Fredag den 21/4 (Herrgårdssidan).Detta gäller de vägar och gångvägar som Breviks samfällighet ansvarar för, se karta.
 • Föreningsstämma 2023
  Nästa föreningsstämma är söndagen den 23 april kl.13:00,Södra Kungsvägen 238, klubblokalen, plan -1.Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad. Kallelse / Dagordning till föreningsstämma 2023 hittar du härStämmoprotokollet kan rekvideras genom en förfrågan via vårt kontaktformulär eller via vår mejladress breviksamfallighet@gmail.com
 • Grannsamverkan
  Polisen Thommy Brännström har gjort sitt tredje utskick för 2023 Inga brott i vårt närområde Brevik, har rapporterats så här sammanfattas det mest viktiga.Inbrott i bostad har skett på Agavägen, Herserudsvägen, Sagavägen samt Häggtunet och i källare har skett på Holavedsvägen och Herserudsvägen samt ett försök till inbrott i vind har skett på Tivedsvägen.Polisens arbete […]
 • Grannsamverkan
  Polisen Thommy Brännström har gjort sitt andra utskick för 2023 Inga brott i vårt närområde Brevik, har rapporterats så här sammanfattas det mest viktiga.Villainbrott har skett på Hersbyvägen, Vinbärsvägen, Ankarvägen samt Tjädervägen.Lägenhetsinbrott har skett vid 2 tillfällen på Agavägen.Utöver det försök till inbrott i villa på Bragevägen och Lövstigen samt  ett försök till inbrott i […]
 • Störningar på TV via Tele2
  Från vecka 3 har vi här i Brevik haft problem med pixlade bilder på våra TV-apparater via Tele2, det har varit tablå-TV och i synnerhet HD-kanaler. Vår ansvariga hos Breviks samfällighetsförening har drivit ärendet hårt mot Tele2 och under den resan har vi förstått att hela Lidingö och även områden utanför vår ö har varit […]
 • Grannsamverkan
  Här kommer nu första utskicket för 2023 från polisen Thommy Brännström. 2022Den samlade statistiken för 2022 visar att antalet brott totalt gått ner något vilket är glädjande.Antalet bostadsinbrott har minskat, däremot har stölder ur/från fordon ökat något.Vid jämförelse med liknande kommuner som Lidingö är det fortsatt mycket tryggt och säkert att vistas och bo på […]
 • Pixlade bilder på TV via Tele2
  Vecka 3 och 4 har vi som har TV via Tele2 haft problem med pixlade bilder.Detta är felanmält och Tele2 har öppnat ett ärende för att utreda saken, de har monterat en apparat för att bevaka insignalen vid vår accesspunkt eftersom problemet inte är konstant utan kommer vid olika tillfällen.Vi skulle dock behöva er hjälp […]
 • Information kring brott mot äldre 23 januari
  Måndag 2023-01-23 kommer Polisen att befinna sig på torget Lidingö centrum mellan kl 10.00-15.00 Syftet är att återigen sprida information om bedrägerier och hur man kan skydda sig mot dessa samt även såklart svara på de frågor besökare har. Se polisens information här
 • Grannsamverkan
  Höstens tredje utskick från polisen Thommy Brännström, läs hela hans brev här. Sammanfattningsvis det som rör vårt närområde. Statistiken visar ett något högre utfall av stölder från fordon och tyvärr även från bostäder. Inbrott i bostäderEn villa på KorsfararvägenTvå lgh på HövdingevägenEn villa på TellusvägenEn villa på TörnrosvägenEn villa på TulevägenEn villa på BodalsvägenEn villa på […]
 • Julgransinsamling
  Visste du att en gran kan omvandlas till el som räcker till att köra fyra maskiner tvätt? Varje år hämtar Lidingö Stad din gran när du dansat ut julen och ser till att den kommer till energismart användning.Lägg ut din uttjänta julgran väl synlig vid tomtgräns senast måndagen den 16 januari kl. 06:30. Lidingö Stad […]
 • God Jul & Gott Nytt År
  Då är 2022 snart slut och vi han med att fräsa bort 4 stubbar och beskära 8 träd innan snökanonen drog in. Det blev en del problem med snöröjningen bl a vid carportar och parkeringar, entreprenören är påtalad om detta.Samfällighetens lekparker är besiktigade och kommer att åtgärdas till våren.Nästa år kommer lagförändring som innebär att […]
 • Grannsamverkan
  Polisen Thommy Brännström har informerat om läget här på Lidingö, läs hans brev här. Om grannsamverkan skriver han ”Denna modell är den erkänt viktigaste faktorn för att minska inbrott i bostad samt öka tryggheten i ett område. Jag förstår också, vilket är en vanlig effekt , att intresset för att vidmakthålla arbetet sjunker när det sker […]
 • Höstens trädgårdsdag
  Det var bra uppslutning på städdagen, containern var proppfull och det var mycket som blev gjort i området. Många önskemål från trädgårdsgruppens önskelista har åtgärdats, men några behov återstår som vi får titta på till våren igen. Vi kommer att informera mer om våra trädgårdsplaner och tankar, här på hemsidan under rubriken ”Skötsel av Samfällighetens […]
 • Polisen informerar
  Vi har en ny Kommunpolis på Lidingö som heter Thommy Brännström som kommer att informera oss om vad som händer här på ön. Inom ramen för grannsamverkan så kommer vi att ta upp delar av det här under vår rubrik Aktuellt. Ladda upp appen Grannsamverkan, den är ett verktyg för att förebygga brott.Starta ett konto och leta […]

MENY