Grannsamverkan

Grannsamverkan – en effektiv brottsförebyggande metod.
Den sker i samarbete med lokal polis och är en effektiv metod att minska det som kallas vardagsbrottsligheten. Metoden är effektiv och minskar risken för inbrott med i genomsnitt 26% enligt Brottsförebyggande Rådet (BRÅ).

Syftet med Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet genom ökad uppmärksamhet från oss boende i området samt kunskap om hur man skyddar sig, vilket avskräcker och försvårar för tjuven.

Det viktiga i Grannsamverkan är att vi alla är uppmärksamma och nyfikna på händelser och folk som rör sig i området. Hälsa och titta alla i ögonen som du möter, detta skrämmer tjuvar. Ser du ett misstänkt brott så ska du rapportera det direkt till Polisen och chatta om händelsen i grannsamverkans app, se nedan, då får vi en snabb uppdatering om att vara vaksamma.
Tänk på att höga häckar, insynsskydd, även bidrar till att tjuvar kan jobba ostört i din bostad.

Polisens kontaktcenter
(ej akuta ärenden)
 114 14

Nödnummer
112

Från 2022 finns det nu en app för grannsamverkan, gå in på www.samverkanmotbrott.se/app/ och ladda hem den, starta ett konto och leta upp gruppen ”Brevik samfällighetsförening” så kan du som medlem sedan både få och ge information.

Lidingö Kommun har även ett trygghetsnummer kvälls- och nattetid.
Om du ser eller upplever något otrygghetsskapande, eller en pågående händelse, kvälls- och nattetid på Lidingös allmänna ytor kan du ringa telefon 08-731 34 42. Numret går till Lidingö stads bevakningsbolags larmcentral som svarar, gör en första bedömning och hjälper dig vidare.
Vid pågående brott eller akuta händelser – ring istället 112.

MENY