Områdeskarta

Förklaringar:

  • Grönt – Samfällighetens mark  Gemensamhetsanläggning 1 (GA1)
    (GA 2, 5 och 6 ingår ej i samfälligheten)
  • Gult – Parkeringsplatser flerbostadshusen,  GA 2
  • Rött – Carport med parkeringsplatser Päron-/Äppelstigen, GA 6
  • Lila– Carport med sopkärl och parkeringsplatser. Herrgårdsstigen, GA 5
  • Vitt – Ej samfällighetens mark (fastigheter samt kommunens mark)

Vad är en gemensamhetsanläggning?
Gemensamhetsanläggningar inrättas genom ett anläggningsbeslut i en anläggningsförrättning, en lantmäteriförrättning. I beslutet anges hur anläggningen skall genomföras och vilka fastigheter som skall ha del i den. Genom förrättningen beslutas också hur kostnaderna för anläggningens utförande och drift skall fördelas.

MENY