Parhusens tomter

Vid en första anblick på de parhus som är belägna i parkmarken så är det lätt att tro att tomtgränsen för respektive parhus går i linje med de gångvägar och häckar som omger husen. Husen som inte gränsar till kommunens mark har dock förhållandevis mycket små tomter och som fastighetsägare behöver man vara medveten om vart tomtgränsen går. Att utanför sin tomtgräns ställa ut studsmatta, bygga staket, bygga altan, lägga stenplattor och plantera häckar eller saker som kan ge intryck av att marken är privatägd är att ta samfällighetens mark i anspråk och kallas för annektering, och är inte tillåtet.

De flesta tomtgränser markeras med så kallade tomtpinnar (se bild) som finns i marken. De är sällan synliga för ögat om det sitter mitt på en öppen yta så man kan behöva använda en spade för att hitta dem. De sitter dock bara någon centimeter under gräset. Tomtpinnen på bilden sitter i en rabatt och då är den ofta synlig. Tomtgränsen går mellan dessa pinnar.

Om du är osäker på din tomtgräns kan du som fastighetsägare beställa en tomtkarta från lantmäteriet. Då får man lätt en övergripande bild om var tomtgränsen går. Se bild.

Du kan även zooma in på din fastighet på lidingöstads hemsida Lidingös webbkarta Kontakta gärna någon i styrelsen om du vill ha hjälp.


Matavfall måste sorteras ut
Från den 1 januari 2024 är alla hushåll och verksamheter skyldiga att sortera ut matavfallet från sina vanliga sopor och Lidingö kommun är skyldig att hämta det. Detta innebär att kommunen kommer att ställa ut bruna matavfallskärl till alla småhus som inte redan sorterar. Se mer information på Lidingö Stads hemsida. Det går bra att dela matavfallskärl med sin granne om man är ett litet hushåll. Kontakta LS kundcenter så får du hjälp eller använd blanketten här.
Kontrollera att det nya kärlet är placerat på din tomtmark eller på av samfällighetenen godkänd plats.


MENY