Styrelse 2023-2024

Uppdaterad 2023-04-24

Ordförande
Bengt Söderman, Päronstigen 6
birgittaobengt@gmail.com

Vice ordförande och trädgård

Margareta Nordin, Södra Kungsv. 234
nordin.margareta@huvudgarden.com

Sekreterare
Rebecka Sundström, Herrgårdsstigen 29
sundstrom.rebecka@gmail.com

Kassör
Birgitta Söderman, Päronstigen 6
birgittaobengt@gmail.com

Ledamot
Tomas Olving, Södra Kungsvägen 234
olving.tomas@gmail.com

Suppleanter
Shoshana Kushner, Herrgårdsstigen 20
shoshy.kushner@gmail.com

Örjan Johansson, Päronstigen 1
orjantj@hotmail.com

Mats Chatelain, Äppelstigen 2 (Hemsidan)
mats.chatelain@gmail.com

Fredrik Thibblin, Äppelstigen 14
fredrik.thibblin@gmail.com

Revisorer
Filip Ernell, Päronstigen 3
Lisa Rudérus, Äppelstigen 2
Lars Appelin, suppleant, S Kungsvägen 230

Valberedning
Fatin Affas, Äppelstigen 10
Anton Davies, Herrgårdsstigen 31
Vakant

Vi söker folk till förstärka vår valberedning, känner du att det är något för dig eller att du känner någon som är lämplig så kontakta oss på valberedningens
e-postadress här nedan.
Varför delta i styrelsearbete ?


Samfällighetens e-postadress: breviksamfallighet@gmail.com
Valberedningens e-postadress: valberedningbreviksamfallighet@gmail.com

MENY