Varför delta i styrelsearbete ?

Bor man i en välskött samfällighetsförening har man unika möjligheter att påverka den egna miljön. Det gäller t. ex. sommar- och vinterunderhållet, boendemiljön, ekonomin och avgifterna. Att föreningen är välskött, som Breviks samfällighetsförening, betyder också mycket för marknadsvärdet på det enskilda boendet.

Det bästa, mest givande och intressanta sättet att driva utvecklingen i föreningen, är att engagera sig i styrelsearbetet. Det ger insyn, intressanta uppgifter och kontakter både med medlemmar och leverantörer. Styrelsearbetet är dessutom lärorikt.

Styrelsen träffas ett par timmar varje månad (ej juli) för att diskutera, följa upp, fatta beslut och ta initiativ i olika ärenden som rör föreningen. 

Ambitionen är att arbeta strukturerat och efter uppgjorda rutiner och arbetsbeskrivningar, så att fallgropar och onödigt merarbete undviks.

Läs mer under rubriken ”Om föreningen

MENY